Nuwe Hoop Skool

Nuwe Hoop Skool verskaf opleiding aan 417 leerders wat wissel van Graad RRR tot Graad 12. Lewens- en Beroepsvaardighede word ook aangebied. Ons leerders volg dieselfde kurrikulum as hoofstroomskole.

Ons maak voorsiening vir leerders met uiteenlopende kulturele agtergronde, elk met hul eie unieke uitdagings soos serebrale- en fisiese gestremdhede, traumatiese hoofbeserings of spesifieke leergestremdhede (soos ADHD en ADD).

Die skool bied koshuisgeriewe aan vir leerders gedurende die week. Leerders het ook toegang tot ons naskoolfasiliteite waar hulle na skool tot 17:30 versorg word en daar toegesien word dat hulle hul huiswerk en studies voltooi.

Onderwysers, sielkundiges, fisio-, arbeids- en spraakterapeute, klasfasiliteerders, klasassistente en algemene assistente vorm deel van die span wat elke leerder help om hul spesifieke leeruitdagings te oorkom. Die skool het ook voltydse verpleegsusters, ‘n maatskaplike werker en berader.

Nuwe Hoop Skool is uniek – ons bied Drie Kurrikulêre Bane aan om elke leerder die geleentheid te bied om optimaal te ontwikkel. Buiten die hoofstroom akademiese kurrikulum wat NSS aanbied, is daar ook ‘n Beroeps- en Lewensvaardigheidsfase wat voorsiening maak vir leerders wat reeds in ons skool is wat nie met die assesseringskriteria van die CAPS kurrikulum kan volhou nie.

Contact number: 012 460 2234
Email address: supportservices@newhopeschool.co.za
Website: www.newhopeschool.co.za

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts